Groeikapitaal voor ParkBee

25 oktober 2016

We beginnen de dag goed vandaag. De investering in ParkBee door de regionale investeringsmaatschappij InnovationQuarter en 4 ‘informal investors’, is groot nieuws.

Onder andere het FD, RTL-Z, NU.nl en Sprout brachten dit goede nieuws vanmorgen onder de aandacht.

 

Vanavond- 25 oktober – om 17.00uur wordt de investering officieel bekend gemaakt tijdend de opening van het nieuwe kantoor van InnovationQuarter in CIC – Rotterdam.

 

 

Groeikapitaal voor vernieuwend parkeerconcept ParkBee


Rotterdam, 25 oktober 2016 – Parkeergarages van bedrijfsgebouwen staan buiten kantoortijd leeg. Zonde, vindt startup ParkBee. In samenwerking met parkeerapps Parkmobile en Park-line maakt het bedrijf deze parkeerplaatsen toegankelijk voor het grote publiek. De startup ontvangt een kapitaalinjectie van €1,8 miljoen van de Zuid-Hollandse regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter en vier informal investors om internationale uitbreiding naar onder meer Groot-Brittannië te versnellen. Voor InnovationQuarter is de investering in ParkBee de tiende dit jaar.
 

 

Parkeerruimte op toplocaties

De bekendmaking van de investering vond plaatst op dinsdag 25 oktober tijdens de officiële opening van het tweede kantoor van InnovationQuarter, dat zich in het onlangs geopende Cambridge Innovation Center Rotterdam vestigt. Hier overhandigde Maarten Struijvenberg, wethouder Werkgelegenheid en Economie in Rotterdam, symbolisch een plaquette met de namen van de investeerders aan oprichter en CTO Jian Jiang en Wouter de Bruijne, Commercieel Directeur van ParkBee.

 

Wethouder Maarten Struijvenberg: “Rotterdam is blij met de komst van ParkBe. Dat zo’n innovatief bedrijf zich hier vestigt is goed voor de stad, en het concept van ParkBee is natuurlijk goed voor de parkeerder.”

 

Een samenwerking met Parkmobile en Park-line ontsluit de parkeerplaatsen van ParkBee direct voor een groot aantal gebruikers. Sinds de lancering in oktober 2015 heeft de startup een snelle groei doorgemaakt: inmiddels zijn er in Nederland 34 bedrijfsparkeergarages met in totaal 1800 parkeerplekken aangesloten. ParkBee zet de investering in om de ingezette internationale groei verder aan te jagen en uit te breiden.

 

Internationale groei en onderzoek

ParkBee opende onlangs het eerste buitenlandse kantoor in Londen, het startpunt van de internationale uitbreiding. “De technologie van ParkBee maakt het mogelijk om gemakkelijk in andere landen te opereren”, licht medeoprichter Tom Buchmann toe. “Onze technologie is eenvoudig te integreren en we beschikken over een groot netwerk in de vastgoedsector dat in parkeerplaatsen voorziet. Bovendien is Nederland een sterke voorbeeldcase.”

 

ParkBee was gevestigd in tech incubator YES!Delft, maar verhuisde recentelijk naar Amsterdam vanwege de nabijheid van partner Parkmobile. In Rotterdam vestigt ParkBee haar R&D-afdeling, waar de technologie van ParkBee verder wordt door ontwikkeld.

 

Wouter de Bruijne, Commercieel Directeur van ParkBee: “Er is nog heel veel mogelijk met de technologie van ParkBee. Deze kapitaalinjectie helpt ParkBee om verder te investeren in de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten om ook in de toekomst te blijven groeien.”

 

Parkeercapaciteit beter benutten

Door onbenutte parkeercapaciteit bij bedrijven te ontsluiten, genereert ParkBee een nieuwe bron van inkomsten voor vastgoedeigenaren. Gebruikers profiteren van een vriendelijk tarief in vergelijking tot de bekende commerciële parkeergarages en hoeven bovendien niet of minder lang te zoeken naar een parkeerplaats. Ten slotte ervaren gemeenten minder parkeerdruk waardoor minder grootschalige investeringen in bijvoorbeeld ondergrondse parkeergarages nodig zijn.

 

Francis Quint, Hoofd InnovationQuarter Capital: “Het spreekt ons erg aan dat InnovationQuarter met een investering in ParkBee een bijdrage levert aan de deeleconomie. In deze tijd is optimaal gebruik van bestaande gebouwen maatschappelijk erg belangrijk en goed voor het milieu. Wij vinden dat ParkBee hiervoor met een innovatieve oplossing is gekomen door ongebruikte bestaande parkeerplaatsen beter te benutten.”

 

Geïntegreerd in parkeerapp

De technologie van ParkBee is volledig geïntegreerd in de parkeerapps van Parkmobile en Park-line en faciliteert de transactie op de achtergrond. De gebruiker opent de slagboom eenvoudig vanuit de parkeerapp om vervolgens op een private parkeerlocatie te parkeren.

 

ParkBee nam deel aan het incubatieprogramma van YES!Delft, was deelnemer van het acceleratorprogramma van Climate-KIC Zuid-Holland en wordt gesteund door het ESA Business Incubation Centre in Noordwijk.

 


Growth capital for ParkBee innovative parking solution

 

Rotterdam, 25 October 2016 – Company car parks stand empty outside of normal working hours. ParkBee, a new startup, thinks that’s a great shame. In cooperation with the parking apps Parkmobile and Park-line, it is making office building car park spaces accessible to the public. ParkBee is receiving a capital injection of €1.8 million from four informal investors and InnovationQuarter, the regional development agency for West Holland. The investment will speed up international expansion, not least in the UK. This marks InnovationQuarter’s tenth investment this year. 

 

Parking in prime locations

The investment was announced on Tuesday, 25 October during the official opening of InnovationQuarter’s second office in the recently opened Cambridge Innovation Center (CIC) in Rotterdam. Maarten Struijvenberg, Rotterdam’s alderman for Employment and Economy, symbolically handed over a plaque with the names of the investors to ParkBee’s founder and CTO Jian Jiang and Commercial Director Wouter de Bruijne.

 

Alderman Maarten Struijvenberg: “The city is pleased to welcome ParkBee to Rotterdam. Having such an innovative company locating here is not only good for the city but the ParkBee solution is of course also great for motorists.”

 

By collaborating with Parkmobile and Park-line, ParkBee can offer parking spaces to a large number of vehicle users. Since its launch in October 2015, the startup has experienced rapid growth in the Netherlands: 34 company car parks with a total of 1,800 parking spaces have signed up to its smart technology.

 

International growth and research

ParkBee is using the investment to drive international growth and recently opened its first office in London. This marks the start of the company’s expansion abroad. “ParkBee’s technology makes it simple to operate in other countries,” explains co-founder Tom Buchmann. He adds, “Our technology is easy to integrate, and we have a good network in the property sector that provides us with parking spaces. Our growth in the Netherlands has shown what we can achieve.”

 

Initially based at the tech incubator YES!Delft, ParkBee recently moved to Amsterdam to be closer to its partner, Parkmobile. Its R&D department will, however, be located in Rotterdam, where the company will further develop its technology.

 

Wouter de Bruijne, Commercial Director of ParkBee: “There is still a lot more we can do with our technology. This capital injection is helping ParkBee to expand investment in the development of new functionalities that will allow us to continue growing in the future.”

 

Better use of parking capacity

By opening-up unused company parking capacity, ParkBee is generating a new source of income for property owners. Motorists enjoy an attractive rate compared to the well-known commercial car parks, and they don’t need to spend as much time looking for a parking space. Municipalities also experience less parking pressure, which means that, for example, fewer large-scale investments in underground car parks are required.

 

Francis Quint, Head of InnovationQuarter Capital, says, “InnovationQuarter is contributing to the sharing economy with an investment in ParkBee, and we find that very appealing. Optimum use of existing buildings is very important for society and good for the environment. We believe that ParkBee has come up with an innovative solution by making better use of existing unused parking spaces.”

 

Integrated with a parking app

ParkBee’s technology is fully integrated with the Parkmobile and Park-line parking apps and facilitates transactions in the background. Motorists can easily open the barrier with the parking app and then park in the garage.

 

ParkBee took part in the YES!Delft incubation programme and was a participant in Climate-KIC South Holland’s accelerator programme. It is supported by the ESA Business Incubation Centre in Noordwijk.