6 succesfactoren voor een mobilityhub: case study met partners Hely en Bouwinvest

6 succesfactoren voor een mobilityhub: case study met partners Hely en Bouwinvest

De bevolkingsgroei in Nederland zet door. De vraag hoe we onze steden ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar houden dringt zich daarom ook steeds verder op. Eén van de veelgehoorde oplossingen hiervoor is het opzetten van mobiliteitshubs. Om dit onderwerp meer vorm te geven, hebben we in samenwerking met vastgoedinvesteerder Bouwinvest en deelvervoeraanbieder Hely een case study uitgewerkt. Hierin staan 6 succesfactoren en een praktijkvoorbeeld centraal.

Klik hier om naar de volledige case study te gaan.

Steden blijven groeien
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag: de grote steden in Nederland staan onder druk. 60% van de Nederlanders woont in een stad en dit aantal groeit in rap tempo. Er is vraag naar meer woningen en naar gebieden die leefbaar, groen en gezond zijn. Tegelijkertijd moeten die plekken aangesloten worden op de bestaande infrastructuur en bijdragen aan het doel om vóór 2030 de uitstoot met 50% terug te dringen.

Steden staan daarom voor enorme verdichtingsopgaven in combinatie met grote infrastructurele vraagstukken. Dat vraagt om nieuwe mobiliteitsoplossingen die de druk op steden en het milieu verminderen. Het realiseren van duurzame mobiliteitshubs op strategische locaties zoals bij woonprojecten is één van die oplossingen.

Kennis uit de praktijk
Samen met onze partners Bouwinvest en Hely besloten we daarom om samen in deze complexe materie te duiken. Op deze manier kunnen we met elkaar laten zien wat er nodig is om steden bereikbaar te houden, iets wat duidelijk aansluit bij onze missie.

Vanuit onze gezamenlijke ervaring binnen de vastgoedmarkt en met het opzetten van mobiliteitshubs formuleerden we een lijst met 6 succesfactoren. Dit hebben we omgezet in een bondige case study. Hierin delen we onze kennis over waarde van hubs voor vastgoed, en aan welke voorwaarden een mobiliteitshub moet voldoen om aan te sluiten bij de behoeften van de gebruikers.

Centraal staat mobiliteitshub De Werf, onderdeel van appartementencomplex De Werf op het voormalige NDSM-terrein in Amsterdam-Noord. Hier zorgde onze nauwe samenwerking met Bouwinvest en Hely voor de realisatie van een aantrekkelijke en succesvolle hub.

Lees de case study
Ben jij benieuwd naar de 6 succesfactoren voor het opzetten van een mobiliteitshub? En wil je weten hoe zo’n hub bijdraagt aan duurzaamheid en een leefbare maatschappij?

Lees dan hier de volledige case study.

En mocht je na het lezen vragen of ideeën hebben, dan gaan we hier graag met je over in gesprek.