De geparkeerde auto uit het straatbeeld

De geparkeerde auto uit het straatbeeld

ParkBee en Gemeente Amsterdam starten een pilot in de Weesperzijdebuurt

ParkBee, de Gemeente Amsterdam en de Weesperzijdebuurt hebben een duidelijk doel voor ogen: de geparkeerde auto moet uit het straatbeeld verdwijnen. Nu slaan zij de handen ineen. Tijdens het festival WeMakeThe.City heft de Weesperzijdebuurt zo’n 50 parkeerplekken tijdelijk op. ParkBee zorgt ervoor dat de buurtbewoners hun auto op een nabijgelegen locatie kunnen parkeren. In de vrijgekomen ruimte verschijnen bloembakken, picknicktafels en fietsenrekken. De pilot is door buurtbewoners zelf geïnitieerd en loopt een maand, maar de ambities reiken veel verder. 

Herinrichting van de Weesperzijde
De Weesperzijde gaat op de schop: een oude glasleiding wordt vervangen en daarmee ook de straat zoals hij nu is. In de omgevingsplannen die bewoners vorig jaar ontvingen, domineert de geparkeerde auto echter nog steeds het straatbeeld. Dit terwijl veel buurtbewoners liever meer ruimte geven aan fietsers en voetgangers. Door de geparkeerde auto van straat te halen, worden buurten namelijk mooier, veiliger en leefbaarder.

De bewoners van de Weesperzijdebuurt realiseerden zich: als we onze buurt willen verbeteren, is dit het moment om actie te ondernemen. Onder leiding van buurtbewoners Ruth Oldenziel, Hermann Kossmann en Maarten de Boer werd een enquête gehouden, om na te gaan wat de behoeften zijn op het gebied van mobiliteit. Uit de resultaten bleek dat een groot deel van de autobezitters in de Weesperzijdebuurt bereid is om hun auto elders te parkeren of autodelen te overwegen.Innovatie en eHubs
Bij de gemeente informeerde de bewonersgroep daarom naar mogelijkheden voor een parkeervrije straat. Hier kwamen ze in contact met het CTO-innovatieteam van de gemeente. Zij hielpen de bewonersgroep met het opzetten van een eHub. Dit is een project waarin buurtbewoners mobiliteitshubs in hun wijk organiseren. Het doel is mobiliteitsconcepten testen, autobezit verminderen en meer openbare ruimte creëren om zo de bereikbaarheid en leefbaarheid van de buurt te vergroten.

 “Door buurtbewoners vanaf het eerste moment te betrekken bij de veranderingen, is het aannemelijk dat het gebruik van deelmobiliteit en mobiliteitsoplossingen groter wordt.”
– Visie ParkBee & Weesperzijdebuurt op het succes van eHubs

De Gijsbrecht van Aemstelstraat en een gedeelte van de aangrenzende Weesperzijde experimenteren met een parkeervrije periode. Eén van de voorwaarden voor dit project is dat de opgeheven parkeerplekken gecompenseerd worden. De bewonersgroep moest daarom op zoek naar beschikbare parkeergarages in de buurt. Zo kwamen ze bij ParkBee terecht. In de omgeving van de Weesperzijde heeft ParkBee namelijk meerdere parkeerlocaties ter beschikking, waaronder The Student Hotel, en een à twee metrohaltes verderop het Amstelgebouw en de QO-garage. Net als de bewonersgroep heeft ParkBee het verminderen van straatparkeerplekken als missie. De handen werden daarom ineengeslagen om de parkeervrije pilot in gang te zetten.30 dagen parkeervrij
In overleg werd besloten om rondom het WeMakeThe.City festival (dat van 17 tot 23 juni plaatsvindt in Amsterdam) de Weesperzijdebuurt autoluw te maken. In totaal worden 50 parkeerplekken tijdelijk opgeheven en bij ParkBee ondergebracht. De autoluwe periode duurt precies 30 dagen. Buurtbewoners hebben dan voldoende tijd om kennis te maken met allerlei vormen van elektrische deelmobiliteit. Er worden fietsenrekken geplaatst, bloembakken neergezet en de buurt organiseert een buitenlunch om met elkaar in gesprek te gaan over de veranderingen.

Toekomstvisie

Na het WeMakeThe.City-festival hopen de buurtbewoners en de gemeente de pilot met ParkBee verder te ontwikkelen. Op langere termijn wil de buurt ca. 200 parkeerplekken schrappen. Samen zijn de partijen op zoek naar een locatie waar bewoners hun auto voor langere tijd kunnen parkeren.

ParkBee deelt deze visie. Uit hun onderzoek blijkt dat off-street parkeerlocaties (zoals private garages bij appartementen of kantoren) grotendeels onbenut blijven. Met slimme technologie kan hier eenvoudig beter gebruik van worden gemaakt en kunnen straatparkeerplekken worden opgeheven. Zo geeft ParkBee ruimte terug aan de stad.

De missie van ParkBee sluit dan ook nauw aan bij het voornemen van de Gemeente Amsterdam om 7.000 tot 10.000 straatparkeerplekken op te heffen. Een buurt die hierbij als voorbeeld dient, is de Daniel Stalpertstraat in de Amsterdamse Pijp. Hier zijn recentelijk parkeerplekken opgeheven, zijn plantsoenen aangelegd en is meer ruimte gemaakt voor fietsenrekken. Hier kan iedereen al zien wat een autoluwe inrichting doet met een straat. En zien is geloven.