Meer ruimte in de stad begint bij slimmer omgaan met bestaande parkeerplekken

Meer ruimte in de stad begint bij slimmer omgaan met bestaande parkeerplekken

Steden worden steeds drukker. Het verkeer neemt toe en straten staan vol met geparkeerde auto’s. Dit terwijl ruimte in de stad schaars is. Gemeenten en projectontwikkelaars staan daarom voor een forse uitdaging. Hoe kunnen ze met beperkte middelen toch meer leefruimte creëren? Ons advies: benut bestaande parkeerlocaties optimaal. Zo kun je op termijn straatparkeerplekken schrappen.Druk op de stad
Mobiliteit en bereikbaarheid in de grote steden moet beter. Op dit moment nemen parkeerplekken in de stad veel van de schaarse ruimte in beslag, terwijl er juist behoefte is aan meer leefruimte en groen. Neem Amsterdam als voorbeeld: hier wonen 5.000 mensen per vierkante kilometer, ruimte die men deelt met meer dan 1.100 auto’s.

Het vinden van een parkeerplek duurt in Amsterdam dan ook gemiddeld 15 minuten. Al dit zoekverkeer heeft een negatieve invloed op de luchtkwaliteit, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de stad. De komende jaren blijft het bevolkingsaantal groeien, wat nog meer (zoek)verkeer en druk op de openbare ruimte als gevolg heeft.

Waar gaan we al die auto’s laten?

Leegstand in parkeergarages
Het lijkt in eerste instantie logisch dat er in grote steden meer parkeerplekken worden bijgebouwd. Maar er zijn al enorm veel parkeerplekken: ze worden alleen niet optimaal benut. In Nederland bezitten we grofweg 8,2 miljoen auto’s, die gemiddeld 23 uur per dag stilstaan. Hiervoor hebben we 16 miljoen parkeerplekken beschikbaar, die samen ongeveer 175 vierkante kilometer ruimte innemen. Het overgrote deel van de parkeerplekken vind je op straat – hier staat het meeste vol. Een ander deel, zoals publieke garages en parkeerlocaties van hotels en kantoren, staat vaak leeg.

Uit beleidsstukken van de gemeente Den Haag blijkt bijvoorbeeld dat parkeerlocaties bij grote appartementencomplexen gedeeltelijk onbenut blijven. Ook de gemeente Utrecht merkt dat veel inpandige parkeerplekken in het stadscentrum grotendeels leeg staan, zelfs in de gloednieuwe parkeergarage onder Hoog Catherijne. Uit onze ervaring blijkt dat zeker 30 procent van alle parkeerplekken in private garages overdag onbenut blijft.

Slim omgaan met ruimte
Veel gemeenten zijn op zoek naar creatieve oplossingen om beter om te gaan met de beschikbare parkeerplekken. Bij ParkBee hebben we die oplossing al. Wij ontwikkelen slimme technologie om inzicht te krijgen in het gebruik van parkeergelegenheden en om deze beter te benutten.

Met onze technologie kunnen eigenaren van hotels, kantoren, appartementencomplexen en publieke garages hun parkeerplekken vervolgens flexibel verhuren. Wij zorgen ervoor dat deze ‘onbekende’ plekken bij bezoekers op de radar komen en eenvoudig toegankelijk zijn. Automobilisten vinden zo sneller een parkeerplek, wat het zoekverkeer in de stad vermindert en de leefbaarheid bevordert.Een autoluwe stad
Met deze ‘off-street’ parkeerplekken stimuleren we automobilisten ook om vaker aan de rand van de stad te parkeren. In samenwerking met partijen zoals Urbee en Hely transformeren we de bestaande parkeerlocaties tot een mobiliteitshub met deelmobiliteit. Wie zijn auto in een ParkBee-garage parkeert, kan bijvoorbeeld op een elektrische fiets de rest van de reis afleggen. Zo geven we ruimte terug aan de stad en houden we deze in beweging.

Steeds meer gemeenten wil het aantal straatparkeerplekken in de stad flink verminderen. In Rotterdam gaat dat om 2.000 plekken, in Amsterdam om 10.000. Bij ParkBee dragen we hier graag aan bij. Het lijkt een ambitieuze opgave, maar een leefbare stad begint bij slimmer omgaan met beschikbare parkeerplekken. Wij weten dat het kan en hoe snel dit te realiseren is.