ParkBee helpt mee aan een parkeervrije Herengracht

ParkBee helpt mee aan een parkeervrije Herengracht

Vorige week bracht wethouder Egbert de Vries (Verkeer) het resultaat uit van het onderzoek naar een parkeervrije Herengracht. Hij benadrukte dat het resultaat een inspiratiedocument is: het document toont hoe de grachten eruit kunnen zien als de 517 parkeerplekken zouden worden verwijderd. Wat willen we met de ruimte doen die vrijkomt? Waar we ook voor gaan kiezen, de ruimte komt er aantrekkelijker uit te zien voor de fietser, voetganger en de recreant. 

 

Het document past in het autoluwe beleid van de gemeente, waarvan het verwijderen van 10.000 parkeerplekken een belangrijk onderdeel is. De grote vraag is: waar moeten de geparkeerde auto’s naar toe? Het overgrote deel is vergunninghouder, waar moeten zij straks parkeren?

 

ParkBee’s missie sluit aan bij het beleid van de gemeente Amsterdam: wij willen ruimte teruggeven aan de stad door slimmer om te gaan met vaak leegstaande parkeergarages en plaatsen. Wij juichen het initiatief van de gemeente toe om de grachten, te beginnen met de Herengracht, parkeervrij te maken. Wij kunnen nu al een oplossing bieden voor een deel van de parkeerplekken door deze onder te brengen in de ParkBee garages. Daarnaast kunnen we de gemeente helpen door meer parkeergarages te ontsluiten die nu nog niet op de markt zijn en deze niet alleen voor parkeren te gebruiken maar breder te trekken als mobiliteitshub, met elektrisch deelvervoer.