Samenvatting HUB Congres 2020: met mobilityhubs blijven steden zoals Den Haag in beweging

Samenvatting HUB Congres 2020: met mobilityhubs blijven steden zoals Den Haag in beweging

De bereikbaarheid van steden staat hoog op de publieke agenda. Eén van de veelgehoorde oplossingen is de inzet van mobiliteitshubs. Tijdens het online HUB Congres van 2020 spraken onze Public Affairs Manager Fenna Plaisier en Charles Huijts, beleidsadviseur Mobiliteit bij Gemeente Den Haag, over de mogelijkheden van deze hubs in de stad. In dit artikel lees je een beschrijving van deze toekomstgerichte dialoog.

Slim omgaan met ruimte
Steden staan voor de belangrijke vraag hoe de openbare ruimte de komende jaren moet worden ingericht. Daarvoor kijken ze naar mobiliteit, want de behoefte aan meer ruimte voor klimaatadaptatie, fietsers, voetgangers en ontmoetingen in de stad is groot. Onze missie als ParkBee is om steden te helpen deze ruimte terug te winnen, want op straat geparkeerde auto’s nemen op dit moment ruim 13 procent van de openbare ruimte in beslag. Dit niemand zit te wachten op dichtgeslibde steden waar geen groen is en waar geparkeerde auto’s het straatbeeld bepalen.

Eén van de belangrijkste schakels in de mobiliteitstransitie is daarom het opzetten van mobilityhubs. Dit zijn centrale punten waar reizigers en stadsbewoners naartoe navigeren, waar ze vandaan vertrekken en waar ze slimme oplossingen voor deelmobiliteit vinden. Mobilityhubs zijn daarmee een duurzame, slimme oplossing voor de toenemende drukte in de stad.


“De geparkeerde auto krijg je als stad niet zomaar uit het straatbeeld. De vraag is dan op welke manier mobilityhubs en deelmobiliteit in dit plaatje passen.”

 

Den Haag komt van ver
Toch blijkt het voor veel steden lastig om het parkeerbeleid in een korte tijd om te vormen. De gemeente Den Haag erkent bijvoorbeeld dat de opkomst van zogenaamde buurthubs een belangrijke stap is om de mobiliteitstransitie te realiseren, maar het mobiliteitsplan moet van ver komen. Op dit moment wordt hard gewerkt om de auto zichtbaar te verminderen in het straatbeeld. Dit is voor Den Haag nog lastiger dan voor andere grote steden, vanwege de lage parkeertarieven en het gebrek aan een vergunningsplafond. Ook is pas relatief kort geleden het betaald parkeren ingevoerd. De vraag is daarom op welke manier mobilityhubs en deelmobiliteit in het plaatje passen in deze stad. Kan je het parkeerbeleid los zien van het succes van deelmobiliteit en, meer specifiek, mobilityhubs?

Bij ParkBee hebben we ervaring met het opzetten van mobilityhubs. Wij kennen dan ook de succesfactoren. We weten waarom is de ene hub succesvol is, terwijl de andere hub nauwelijks vooruitgang lijkt te boeken. In het opzetten van deze hubs werken we samen met Hely – een aanbieder die verschillende vormen van deelmobiliteit samenbrengt op centrale punten.

Voorwaarden voor succesvolle hubs
Met Hely analyseerden we bijvoorbeeld al onze Bezuidenhout-hub in Den Haag en de Werf-hub in Amsterdam. Wat blijkt? De Werf-hub is een belangrijk onderdeel van de woonbeleving. Door de hoge parkeernormen is het autobezit hier lager, en omdat bewoners weten dat deelmobiliteit een onderdeel is de woontoren, wordt hier uitermate goed gebruik van gemaakt.

In Den Haag Bezuidenhout is het tegenovergestelde waarneembaar. Hier werd deelmobiliteit toegevoegd aan bestaande woningbouw op een bovengrondse parkeerplaats. Dit slaat minder goed aan, deels omdat bewoners hier al tijden woonden en deelmobiliteit als optie eraan werd toegevoegd. De woonbeleving is dus een factor voor het succes van de hub en draagt bij aan het bewustwordingsproces van de mogelijkheden.

Hely biedt verschillende vormen van deelmobiliteit aan vanuit een centrale locatie.

Afbeelding: Hely biedt verschillende vormen van deelmobiliteit aan vanuit een centrale locatie.

Een andere belangrijke factor is de parkeerdruk: parkeerplekken in Den Haag Bezuidenhout zijn relatief goedkoop en vaak beschikbaar. In de stadse omgeving van mobilityhub De Werf is de parkeerdruk hoog: er zijn weinig parkeerplekken en de plekken die er zijn, zijn duur. Daardoor is een mobilityhub met verschillende vervoersopties een welkome oplossing.

Omvormen parkeerbeleid
Dit brengt ons weer bij het parkeerbeleid in steden. Behalve dat parkeernormen invloed hebben op het autobezit in de omgeving en dus op het gebruik van deelvervoer, is er nog een derde factor van toepassing. De kosten van het huren van parkeerplekken in afgesloten parkeerlocaties, zoals een garage. Op dit moment zijn die kosten zijn veel hoger dan deelmobiliteitaanbieders volgens het free-floating concept (vervoer dat op straat mag staan).

De parkeervergunningen op straat zijn voor free-floating aanbieders een stuk goedkoper dan parkeerplekken in een mobilityhub. Dit beïnvloedt de kans van slagen aanzienlijk, terwijl deze centrale plekken van deelvervoer juist zo enorm belangrijk zijn. Een hub kan ervoor zorgen dat bewoners makkelijker overstappen op verschillende vormen van vervoer, en krijgen ze meer keuzevrijheid. De vraag is dan ook: hoe creëer je een beter speelveld tussen deelmobiliteit op straat en in bijvoorbeeld een garage?

“Parkeernomen hebben invloed op het autobezit in de omgeving en dus op het gebruik van deelvervoer.”

Het antwoord is nog niet zo eenvoudig. Daarvoor is nog meer inzicht nodig. Op dit moment worden hubs vaak nog verbonden aan autobezit en het afzien van eigen vervoer. Bij ParkBee zijn we hard bezig deze beeldvorming te veranderen, zodat mobilityhubs juist gezien worden als nieuw en innovatief. Hoe we dat gaan doen, zal de toekomst uitwijzen. We hebben tijdens het HUB Congres in ieder geval voldoende stof tot nadenken gekregen!

Praat mee
Ook meedenken over dit onderwerp? Geef je dan hier op voor de vervolgsessie tussen de Gemeente Den Haag en ParkBee over mobilityhubs. In deze vervolgsessie willen wij dieper ingaan op de onderzoeksvragen en strategiebepaling. Dit kan tot vrijdag 25 september 2020.