Een toekomstbestendige gebouwde omgeving: ParkBee is nu lid van Dutch Green Building Council

Een toekomstbestendige gebouwde omgeving: ParkBee is nu lid van Dutch Green Building Council

Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Dat willen we niet alleen maar roepen, maar zeker ook bewijzen. We zijn daarom nu lid van Dutch Green Building Council: dé netwerkorganisatie voor duurzaam bouwen en vastgoed. De missie van DGBC is het verduurzamen van de gebouwde omgeving, en daar werken wij vanuit de parkeerlocaties natuurlijk graag aan mee.

Wat doet DGBC precies?
Samen met hun partners werkt DGBC aan een toekomstbestendige gebouwde omgeving. De organisatie stelt tools en producten beschikbaar om die duurzaamheid concreet en meetbaar te maken. Kennis en innovaties worden actief gedeeld, bijvoorbeeld tijdens netwerkbijeenkomsten of via het kennisplatform. Dit gebeurt aan de hand van vier thema’s: Circulariteit, Paris Proof, Klimaatadaptie en Gezondheid.

Waarom sluit de missie van DGBC aan bij die van ParkBee?
Zoals je wellicht weet, maken we onderbenutte parkeerplekken toegankelijk voor bezoekers van buitenaf. Dit doen we bijvoorbeeld in kantoorgebouwen, appartementencomplexen en hotels. Hier verminderen we de leegstand, die gemiddeld oploopt tot wel 85%. Op deze manier dragen we ook bij aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad. Door deze onderbenutte parkeerplekken aan te bieden, verminderen we namelijk de parkeerdruk op straat.

Wanneer automobilisten direct naar hun eindbestemming rijden, hoeven ze bovendien niet meer te zoeken naar een parkeerplek. Dit leidt tot minder CO2-uitstoot. Onze diensten hebben daarom voordelen voor verschillende stakeholders: van gemeenten tot gebouweigenaren en stadsbewoners. Thema’s die door DGBC worden uitgedragen, zoals Paris Proof, zijn daarom ook voor ons enorm belangrijk.

Waarom zijn we partner geworden van DGBC?
Bij ParkBee vinden we het belangrijk dat we altijd blijven innoveren en verbeteren. We zijn altijd op zoek naar meer kennis over hoe wij onze parkeerlocaties nog duurzamer kunnen insteken, en hoe we ons netwerk van parkeerlocaties nog meer kunnen afstemmen op duurzaamheidsambities van vastgoed en andere organisaties.

Het is immers onze missie om het aantal straatparkeerplekken te verminderen en zo ruimte terug te geven aan de stad. We doen dit op allerlei manieren: enerzijds door het aanbieden van meer off-street parkeerplekken, maar ook door het stimuleren van EV-gebruik en deelmobiliteit. We vormen onze locaties om naar mobilityhubs, zodat de vierkante meters die wij ontsluiten in gebouwen van onze partners zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

Wat brengen wij DGBC en andersom?
Onze deelname aan DGBC biedt ons de mogelijkheid om te leren van partners. We denken hierbij specifiek aan meer kennis over de verduurzaming van onze parkeerlocaties, en het opdoen van inspiratie over het verder ondersteunen van de duurzaamheidsdoelstellingen van steden.

Op dit moment hebben we al meer dan 250 aangesloten parkeerlocaties. We hebben daarom een uitgebreid netwerk in de vastgoedsector, waar we DGBC graag introduceren. Kennisdeling werkt namelijk twee kanten op. Bij ParkBee hebben wij veel kennis in huis over de mogelijkheid om gebouwen te verduurzamen door de bezettingsgraad in parkeerlocaties te verhogen. En doordat wij een uitgebreid Technologie & Data Team hebben, hebben we ook veel ervaring met EV-ontwikkelingen en het opzetten van mobilityhubs. Binnenkort kijken we daarom samen met DGBC naar de mogelijkheden om al deze locaties zo groen mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het inzetten van EV.

Samen werken we toe naar een toekomstbestendige gebouwde omgeving: van de nok tot de parkeerplekken onder de grond.