Privacybeleid

Versie: 10-2023

Inleiding

ParkBee vindt het belangrijk dat bij het gebruik van onze parkeerdiensten je persoonlijke gegevens zorgvuldig gebruikt en beschermd worden.

Inhoudsopgave:
1. Voor wie 2. Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens 3. Welke persoonsgegevens 4. Grondslagen voor gebruik 5. Bron van persoonsgegevens 6. Doorgifte aan andere partijen 7. Beveiliging 8. Jouw rechten 9. Vragen en klachten 10. Wijzigingen in dit statement
1. Voor wie
Dit privacybeleid geldt voor alle personen die als eigenaar, beheerder of parkeerder gebruik maken van het ParkBee platform en de parkeerdiensten waarmee ParkBee het beheer uitvoert van een parkeergarage of -locatie. ParkBee zorgt voor optimalisatie voor alle gebruikers. Parkeerders krijgen via een app, e-mail of controle van het kenteken eenvoudig toegang tot een parkeergarage of parkeerlocatie. Eigenaren en Beheerders kunnen via een managementportal het toegangsbeheer monitoren of regelen van alle (groepen) parkeerders.
2. Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens
ParkBee verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de gerechtvaardigde doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn. Wij doen dat voor de volgende doelen:
 • Om namens een eigenaar het operationeel (en financieel) beheer van diens parkeergarage of -locatie uit te voeren.
 • Een beheerder in staat te stellen om alle (groepen) parkeerders in die parkeergarage of -locatie te beheren.
 • Een parkeerder toegang verlenen tot een parkeergarage of -locatie.
 • De afhandeling van servicevragen en klachten vanuit parkeerders of beheerders.
 • Geaggregeerde managementrapporten te generen van parkeeractiviteiten om hiermee inzicht te geven over de bezetting van een parkeergarage of -locatie.
 • Om namens een eigenaar of beheerder het financieel beheer te kunnen doen van abonnementen of betaald gebruik in een parkeergarage of -locatie.
 • Om periodiek via vragenlijsten contact te leggen met parkeerders of beheerders om onze dienstverlening te evalueren en verbeteren.
Voor andere doeleinden zal ParkBee geen persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening.
3. Welke persoonsgegevens
Afhankelijk van het soort dienstverlening kan ParkBee de volgende typen persoonsgegevens verwerken:
 • Contactgegevens - naam, telefoonnummer, e-mailadres
 • Voertuiggegevens - kenteken
 • Klant- en transactiegegevens - bedrijfsnaam, abonnements type, in- en uitrijdatum, in- en uitrijtijden, kenmerk
 • Financiële gegevens - bankrekeningnummer, betaalinformatie
4. Grondslagen voor gebruik
ParkBee gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de volgende redenen:
 • Voor het uitvoeren van de overeenkomst met een eigenaar van een parkeergarage of -locatie.
 • Ten behoeve van het beheren van individuele abonnementen door een beheerder.
 • Voor het uitvoeren van de parkeerovereenkomst met een parkeerder.
 • Het gerechtvaardigd belang van ParkBee om via periodieke vragenlijsten onze dienstverlening te evalueren en verbeteren.
 • Zodat ParkBee kan voldoen aan wet- en regelgeving, bijvoorbeeld voor belastingaangiftes.
5. Bron van persoonsgegevens
Wij kunnen persoonsgegevens verwerken die wij krijgen van jou zelf, via ons Platform of onze app, via camerabeelden of die via jouw apparatuur worden verkregen (bijvoorbeeld, browser cookies). Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens gebruiken die wij niet direct van parkeerders, beheerders of een eigenaar verkrijgen, maar van derde partijen waarmee wij mee samenwerken (bijvoorbeeld, onze partners die commerciële parkeerapps aanbieden). Indien van toepassing, delen deze partijen jouw gegevens met ParkBee voor de uitvoering van de met ParkBee gesloten overeenkomst.
6. Doorgifte aan andere partijen
ParkBee deelt persoonsgegevens in beginsel niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de parkeerovereenkomst of daartoe een wettelijke verplichting bestaat. ParkBee kan voor het uitvoeren van onze diensten externe partijen inschakelen, bijvoorbeeld voor cloudopslag, mailverkeer of het beveiligen van ons platform. ParkBee zal daarbij altijd een verwerkersovereenkomst sluiten.
7. Beveiliging
ParkBee neemt passende maatregelen om te zorgen dat persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat onbedoeld gebruik van deze gegevens zo veel mogelijk wordt voorkomen. De toegang tot persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen wij onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat persoonsgegevens goed beveiligd blijven.
8. Jouw rechten
Je hebt vanuit de privacywetgeving verschillende rechten ten aanzien van je persoonsgegevens, waaronder een recht van inzage (opvragen kopie gegevens), het recht op verbetering van je data, een recht op verwijdering, gegevens te wissen, bezwaar en beperking van onze gegevensverwerking en een recht op dataportabiliteit. Deze rechten kan je uitoefenen door een mail te sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) via privacy@parkbee.com. ParkBee zal binnen vier weken reageren op elk binnengekomen verzoek.
9. Vragen en klachten
Voor vragen of klachten over hoe ParkBee persoonsgegevens gebruikt kan je eveneens een mail sturen naar onze FG. Mochten we er onverhoopt niet gezamenlijk uitkomen, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.
10. Wijzigingen in dit beleid
Niet alleen onze dienstverlening, maar ook het privacyrecht blijft zich ontwikkelen. Dit privacybeleid kan daarom periodiek worden ververst. Bovenaan staat de datum van de laatste update.