Parkeren als spil van de mobiliteitstransitie in steden

Parkeren als spil van de mobiliteitstransitie in steden

 

ParkBee wil bijdragen aan groene en levendige steden die goed bereikbaar zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mobiliteit hierbij helpt in plaats van voor problemen zorgt? In dit artikel lees je wat wij doen aan leefbare steden. In het hoofdstuk verdieping nemen we je verder mee waarom ParkBee dit belangrijk vindt en hoe onze strategie aansluit bij stedelijke ambities. 

 

Wat zijn leefbare steden? 

 

Wat maakt een stad leefbaar? De doelstellingen van de EU voor leefbare steden zijn:

“By 2030, cities will be attractive places to live, work and invest in, and will support Europeans’ health and well-being. All Europeans will breathe clean air, enjoy clean water, have access to parks and green spaces, and experience less environmental noise. (…)”. 

Als we kijken naar mobiliteit, dan heeft de Europese Unie in de zogenaamde “Green Deal”, afgesproken dat de CO2 uitstoot bij de transportsector met 90% gereduceerd moet zijn in 2050. Ook steden in Nederland stellen dergelijke doelen. Zo wil Amsterdam “meer schone lucht en meer ruimte” en Den Haag wil in 2040 een klimaatneutrale stad zijn. 

 

Wat is onze strategie?

 

Onze impact meten we aan de hand van ruimte (in m2) die we teruggeven aan de stad en aan de CO2 uitstoot die we verminderen. Er zijn drie activiteiten die hieraan bijdragen:

 

  1. Meer ruimte en minder CO2 uitstoot door betere parkeervoorzieningen. Nu staat 70-85% van de parkeergarages leeg, terwijl de straten vol staan met auto’s. Wij zorgen ervoor dat auto’s in parkeergarages kunnen staan en dat het zoekverkeer vermindert.
  2. CO2 en andere schadelijke uitstoot verminderen door elektrisch rijden te stimuleren. Wij rollen een laadinfrastructuur uit op onze parkeerlocaties, zo kun je laden terwijl je parkeert. In 2025 willen wij 10% van onze parkeerplekken voorzien met laadpunten. 
  3. Meer ruimte, minder CO2 uitstoot en minder verkeer door het ontwikkelen van mobility hubs. Ons fijnmazig netwerk van parkeerlocaties en onze volledige digitale journey zetten wij in voor deelvervoer. Dit leidt tot minder autoverkeer, minder CO2 uitstoot en meer keuze voor duurzaam vervoer.

 

Wat vragen wij de gemeente te doen?

 

Voor onze strategie hebben we wel de gemeenten nodig. We kunnen veel meer ruimte in de steden realiseren, als we versneld de parkeerplaatsen op straat weghalen. Een straat met bomen, picknicktafels en speelplaatsen zijn leefbaarder en veiliger voor iedereen. ParkBee kan helpen door vergunninghouders een plek te geven en door bezoekers in de randen van de stad een parkeerplek aan te bieden. Als we een einde maken aan parkeren voor de deur, kunnen we mensen ook verleiden tot het gebruik van elektrisch deelvervoer. 

 

Duurzaamheidsdoelen in cijfers

 

  1. In 2020 leidde het off-street parkeren in Amsterdam al tot 4 hectare meer ruimte, dat zijn 6 voetbalvelden! Door minder zoekverkeer, reduceren we de CO2 uitstoot met 370 Mg CO2. 
  2. Voor Amsterdam hebben we berekend dat we met ons laadinfrastructuur 5% van de elektrische rijders zullen faciliteren, en dat zorgt voor een reductie van 3360 Mg CO2 in 2030.
  3. In 2025 zal onze mobility hub strategie  in Amsterdam leiden tot een reductie van 121 Mg CO2 uitstoot! 

 

Waarom meer ruimte, minder CO2 en schone lucht?

 

Klimaatadaptatie en meer ruimte

 

De CO2 uitstoot moet naar beneden om verder klimaatverandering te voorkomen. Maar dat het klimaat gaat veranderen, staat al vast. Daarom moeten steden klimaatadaptief worden. Door het veranderende klimaat, krijgen we hete en droge zomers afgewisseld met periodes met hevige regenval en dat leidt in steden tot grote problemen. Hitte blijft in de stad meer hangen waardoor er zogenaamde hitte eilanden ontstaan. Het verschil met het platteland kan wel oplopen tot 10 graden. Zonder groen, is er weinig verdamping dat voor verkoeling kan zorgen. Gebouwen en bestrating absorberen warmte in plaats van het te weerkaatsen (TNO 2011) en (AMS 2019). En de hitte in steden zal alleen maar toenemen. Zo laat data van het KNMI zien dat het aantal zomerse dagen (25 graden en warmer) in Amsterdam tussen 1950 en 2018 ruim verdubbeld van 9 naar 20 dagen en zal oplopen tot 40 dagen in 2085 (KNMI Klimaatverandering in Amsterdam 2018).

Steden zijn ook nog niet berekend op de toename van hevige regenval. Bestrating en het ontbreken van groen zorgt ervoor dat het water niet weg kan lopen, met als resultaat straten en riolen die onderlopen (KNMI 2018 en AMS 2019). Met slimme groene infrastructuur zorg je ervoor dat het water niet alleen beter weg kan lopen, maar ook beter kan worden opgevangen, zodat je het kan gebruiken in drogere tijden. 

 

Wat doet ParkBee voor klimaatadaptatie?

 

Dan komen we weer terug bij parkeren. Geparkeerde auto’s nemen veel plek in, gemiddeld 15m2 per parkeervak. Zo zijn er in Amsterdam alleen al 266.000 straat parkeerplekken, wat ongeveer neerkomt op 11% van de publieke ruimte. Terwijl maar 40% van de Amsterdammers een auto heeft, bepaalt de auto wel het straatbeeld. Zonde, want het kan zoveel slimmer. Gemeenten hebben daarom al doelen gesteld om parkeerplaatsen te verwijderen en inpandig parkeren te stimuleren. Zo wil Amsterdam 10.000 parkeerplaatsen verwijderen tot 2025. 

Terwijl de straten vol staan met geparkeerde auto’s, staan parkeergarages onder kantoren, woontorens of winkelcentra grotendeels leeg. Wij zorgen ervoor dat deze parkeergarages digitaal te vinden, openen en betalen zijn. Meer auto’s van de straat, meer inpandig. En daar blijft het niet bij. Wij willen dat de parkeergarages zelf ook duurzaam worden. Een parkeergarage van de toekomst heeft een groen dak met bomen die voor verkoeling zorgen en een waterberging die het water opvangt. Zo gaan we verder dan alleen parkeren. 

 

Schone lucht en minder CO2

 

Het verkeer zorgt niet alleen voor CO2 uitstoot, maar stoot lokaal ook schadelijke gassen uit met dodelijke luchtvervuiling tot gevolg. In Nederland is verkeer de voornaamste bron van luchtvervuiling. Het stoot fijnstof (PM10), roet en stikstof (NOx) uit. In Nederland leidt luchtvervuiling tot wel 12.000 doden per jaar (Gezondheidsraad 2018). 


Wat kunnen we hieraan doen? Elektrisch rijden en deelmobiliteit zorgen voor een reductie in CO2 en in de bovengenoemde schadelijke stoffen (CROW en Milieu Centraal). Steden als Eindhoven, Amsterdam en Utrecht hebben targets om in 2030 alleen nog maar elektrisch vervoer toe te laten. In nieuwbouw zetten gemeente vol in op het ontwikkelen van mobiliteithubs om deelmobiliteit te stimuleren, maar ook in bestaande bouw willen gemeente het aandeel van deelmobiliteit verhogen. 

 

Wat doet ParkBee voor schonere lucht?

 

Wij willen voorkomen dat we weer dezelfde fout maken door de oplaadpaal infrastructuur op straat aan te bieden. Daarom willen wij onze parkeerlocaties voorzien van laadinfrastructuur. Onze parkeerlocaties zijn toegankelijk voor verschillende doelgroepen, zodat er zo efficiënt mogelijk gebruikt kan worden gemaakt van de laadpaal. We starten binnenkort op de Zuidas. Overdag kunnen daar onze zakelijke gebruikers laden en ‘s nachts de bewoners. 

Om deelmobiliteit te stimuleren zetten wij in op het ontwikkelen van mobiliteitshubs. ParkBee heeft hierbij een interessante positie: wij hebben niet 1 of 2 grote parkeergarages in een stad, maar een fijnmazig netwerk van locaties dat goed kan worden ingezet voor mobiliteitshubs. 

Bakfietsen, elektrische auto’s van verschillende aanbieders staan voortaan voor je klaar. Een nieuwe motivatie om je oude auto weg te doen en vaker te gaan delen.

Zo zorgen wij voor groene en levendige steden die goed bereikbaar zijn. Natuurlijk doen we dit niet alleen. We doen samen met onze vastgoedpartners, met deelvervoer aanbieders en met de gemeenten.

 

Wil je meer informatie of heb je andere input? Fenna Plaisier werkt als Public Affairs manager bij ParkBee en is verantwoordelijk voor de duurzaamheidsstrategie: f.plaisier@parkbee.com